Yhteystiedot

Coroke Oy
PL 31
00640 Helsinki

kari.vaananen@coroke.fi

040 724 1313

Organisaatioiden kehittämispalvelut

Pohditko, kuinka saat ryhmäsi työskentelemään yhteisen tavoitteen eteen mahdollisimman motivoituneesti toisiaan kannustaen ja motivoiden? Auttaisiko sinua tässä haasteessa se, että oppisitte tuntemaan paremmin toistenne vahvuudet, työskentelytavat, motivaattorit, päämäärät?

Onko teillä tulossa muutoksia organisaatiorakenteessa? Auttaisiko teitä, jos tietäisitte työntekijöidenne osaamisalueet, vahvuudet, motivaatiotekijät, mielenkiinnonkohteet?

Coroke auttaa organisaatioita selvittämään nykytilanteensa ja määrittämään tavoitetilanteensa. Rakennamme yhdessä asiakkaan kanssa tarpeita vastaavan kehityssuunnitelman toimenpiteineen.

Tavoitteita voivat olla esim.:

  • edistää valmentavaa johtajuutta ja kehittää esimiesten vuorovaikutustaitoja, mikä lisää henkilöstön vastuunottoa, työn mielekkyyttä ja tuottavuutta
  • vahvistaa henkilöstön oman uran hallintaa ja itsensä johtamista
  • tukea organisaatioiden tavoitteiden mukaista urasuunnittelua ja varmistaa oikeiden ihmisten sijoittuminen oikeille paikoille
  • vahvistaa esimiesten ja muun henkilöstön työhyvinvointia, yhteistyötaitoja, motivaatiota ja työhön sitoutumista

Ota meihin yhteyttä, ja haasta meidät keskusteluun!