Yhteystiedot

Coroke Oy
PL 31
00640 Helsinki

kari.vaananen@coroke.fi

040 724 1313

Coachaava rekrytointi

Coaching auttaa tunnistamaan omat vahvuudet, kaivamaan esiin myös piilevää potentiaalia sekä ymmärtämään omia motiiveja ja mielenkiinnonkohteita. Itsensä ja omaa ajatteluaan tunteva työntekijä on fokusoituneempi, jaksaa pitää yllä positiivista työvirettä ja hänen tekemisellään on selkeä, kirkas tavoite, jota kohti pyrkiä. Organisaation kannalta tämä tarkoittaa tuloksellisempaa ja tehokkaampaa työn tekemistä.

Perinteisessä rekrytoinnissa kartoitetaan uuteen työtehtävään valittavan osaamista, kokemustaustaa sekä sitä, miten hyvin hakija soveltuu persoonaltaan ja arvomaailmaltaan yritykseen. Nämä asiat voidaan selvittää CV:n tietojen avulla, haastatteluilla, testeillä ja referenssisoitoilla.

Coachaava rekrytointi etsii vastauksia myös sellaisiin kysymyksiin, jotka valottavat hakijan kykyä menestyä tehtävässä myös tulevaisuudessa: mitkä asiat ajavat häntä eteenpäin, mikä motivoi ja millaista potentiaalia hänestä löytyy. Selvittämällä hakijan työuraa koskevat toiveet ja tavoitteet voidaan niitä peilata yrityksen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Mitä lähempänä ne ovat toisiaan, sen parempi - sekä hakijan että yrityksen kannalta.

Ota meihin yhteyttä ja haasta meidät keskusteluun!