Yhteystiedot

Coroke Oy
PL 31
00640 Helsinki

kari.vaananen@coroke.fi

040 724 1313

TyönhakuCoroke - Avaimia Uudelleensijoittumiseen

Liike-elämä elää tällä hetkellä murrosta, joka heijastuu yritysten ja organisaatioiden toimintaan ja aiheuttaa muutoksia toimintatavoissa ja organisaatiorakenteissa. Henkilöstön vähentäminen on haastava tilanne niin johdolle ja esimiehille kuin pois lähteville ja yritykseen jäävillekin. Se vaikuttaa koko yrityksen toimintaan ja jättää usein jälkensä myös yrityksen työnantajakuvaan.

Yksilövalmennuksena toteutettava TyönhakuCoroke -valmennusohjelman hyödyt:

  • valmennuksen läpikäyminen nopeuttaa pois lähtevien sopeutumista ja uusien työmahdollisuuksien löytämistä
  • tarjoamalla valmennuksen osana irtisanomis- tai eropakettia henkilöstöä vähentänyt yritys huolehtii yrityksen työnantajakuvasta
  • samalla yritys tukee poislähtevien henkilöiden sopeutumista ja uudelleensijoittumista muutostilanteessa
  • valmennuksen tarjoaminen helpottaa johdon ja esimiesten työtä muutostilanteessa

Valmennuksessa:

  • TyönhakuCoroke – valmennettava saa tuekseen kokeneen coachin, joka auttaa tätä johtamaan itseään muutoksen läpi
  • valmennettava oppii tuntemaan omat vahvuutensa, mielenkiinnonkohteensa ja motivaatiotekijänsä
  • kasvanut itsetuntemus ja vahvat työnhakuvalmiudet edistävät henkilön nopeaa työllistymistä hänen osaamistaan ja motivaatiotaan vastaaviin tehtäviin
  • valmennettava saa sparrausta CV:n ja työhakemuksen laatimiseen ja haastatteluun valmistautumiseen

Ota meihin yhteyttä, ja haasta meidät keskusteluun!