Yhteystiedot

Coroke Oy
PL 31
00640 Helsinki

kari.vaananen@coroke.fi

040 724 1313

UraCoroke

UraCoroke-valmennuksen tavoitteena on edistää henkilöstön urakehitystä ja sitä tukevaa urasuunnittelua, jossa huomioidaan henkilöiden omat uratavoitteet ja organisaation tarjoamat uramahdollisuudet.

Valmennuksessa tuotteistetaan valmennettavien oma osaaminen henkilökohtaisten osaamisalueiden, vahvuuksien ja motivaatiotekijöiden kartoittamisen avulla sekä autetaan heitä tunnistamaan ja yhteensovittamaan oma urakehitys organisaation sisällä olevien uramahdollisuuksien kanssa. Valmennuksen avulla  valmennettava oppii myös tiedostamaan oman tapansa reagoida, toimia, viestiä ja kommunikoida.

Ota meihin yhteyttä ja haasta meidät keskusteluun!