Yhteystiedot

Coroke Oy
PL 31
00640 Helsinki

kari.vaananen@coroke.fi

040 724 1313

Coroke rakentaa uudenlaista työelämää

Coroketta inspiroi ajatus siitä, että organisaatioiden jokainen työntekijä olisi juuri se paras mahdollinen henkilö hoitamaan kulloinkin kyseessä olevaa tehtävää. Silloin organisaatiossa työskentelevät ihmiset voisivat tehdä parhaansa, kokea aitoa työnimua ja päästä asetettuihin tavoitteisiin. Coroke käy haasteen kimppuun kolmen järeän aseen voimin: coachaus, coachaava rekrytointi ja organisaatioiden kehittämispalvelut.

Coaching - autamme ihmisiä menestymään

Coaching auttaa tunnistamaan omat vahvuudet, kaivamaan esiin myös piilevää potentiaalia sekä ymmärtämään omia motiiveja ja mielenkiinnonkohteita. Itsensä ja omaa ajatteluaan tunteva työntekijä on fokusoituneempi, jaksaa pitää yllä positiivista työvirettä ja hänen tekemisellään on selkeä, kirkas tavoite, jota kohti pyrkiä. Organisaation kannalta tämä tarkoittaa tuloksellisempaa ja tehokkaampaa työn tekemistä.

Oikein hoidettu rekrytointi on yrityksen menestyksen tukijalka!

Perinteisessä rekrytoinnissa kartoitetaan uuteen työtehtävään valittavan osaamista, kokemustaustaa sekä sitä, miten hyvin hakija soveltuu persoonaltaan ja arvomaailmaltaan yritykseen. Nämä asiat voidaan selvittää CV:n tietojen avulla, haastatteluilla, testeillä ja referenssisoitoilla. Coachaava rekrytointi etsii vastauksia myös sellaisiin kysymyksiin, jotka valottavat hakijan kykyä menestyä tehtävässä myös tulevaisuudessa: mitkä  asiat ajavat häntä eteenpäin, mikä motivoi ja millaista potentiaalia hänestä löytyy. Selvittämällä hakijan työuraa koskevat toiveet ja tavoitteet voidaan niitä peilata yrityksen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Mitä lähempänä ne ovat toisiaan, sen parempi - sekä hakijan että yrityksen kannalta.

Autamme organisaatioita menestymään

Pohditko, kuinka saat ryhmäsi työskentelemään yhteisen tavoitteen eteen mahdollisimman motivoituneesti toisiaan kannustaen ja motivoiden? Auttaisiko sinua tässä haasteessa se, että opitte tuntemaan paremmin toistenne vahvuudet, työskentelytavat, motivaattorit, päämäärät?

Onko teillä tulossa muutoksia organisaatiorakenteessa? Auttaisiko teitä, jos tietäisitte työntekijöidenne osaamisalueet, vahvuudet, motivaatiotekijät, mielenkiinnonkohteet?

Oletteko pohtineet sukupolvenvaihdosta, mutta jatkajasta ei ole vielä tarkkaa tietoa? Voisimmeko auttaa teitä selvittämään mahdollisen jatkajasukupolven henkilöiden tahtotilan, osaamisalueet, motivaatiotekijät?

Ota meihin yhteyttä, ja haasta meidät keskusteluun!